Cymdeithas

2010cyfarfodcyntafbCyfarfod agoriadol y Gymdeithas, Rhagfyr 2010

 

Cylchlythyron

Rhif 5 > Linc

Rhif 4 > Linc

Rhif 3 > Linc

Rhif 2 > Linc

Rhif 1 > Linc

Amcanion
Amcanion y gymdeithas yw i hybu trafodaeth, gwybodaeth ac ymchwil am hanes Plaid Cymru ac agweddau o hanes sy’n ymwneud â Phlaid Cymru.  I ehangu gwybodaeth am bobl a digwyddiadau a gyfranodd at hanes gyfansoddiadol y wlad cyn 1925.

Aelodaeth 
Mae aelodaeth yn agored i unigolion a mudiadau sydd â diddordeb yn hanes Plaid Cymru ac agweddau o hanes sy’n ymwneud â Phlaid Cymru.

Gorchymyn Banc 
Gallwch ymuno â Cymdeithas Hanes Plaid Cymru History Association drwy ddanfon ffurflen gorchymyn banc am £10 :

Ffurflen Gorchymyn Banc:  Gorchymyn Sefydlog

Danfonwch y ffurflen wedi ei gwblhau i’r Trysorydd, Stephen Thomas
Cymdeithas Hanes Plaid Cymru History Society
26 Lionel Road,
Treganna,
Caerdydd
CF5 1HN

Swyddogion: 
• Cadeirydd: Dafydd Williams
• Ysgrifennydd Cyffredinol: Eluned Bush:     E-bost:history@hanesplaidcymru.org
• Trysorydd: Stephen Thomas