Hanes Plaid Cymru

 • Darlith Cynhadledd Casnewydd

  Perthnasedd ysgrifau Drs DJ a Noelle Davies i Gymru heddiw “

  Darlithydd        Dr Hywel Davies

  Cadeirydd        Steffan Lewis AC

             4pm Dydd Gwener  3 Mawrth 2017 

                    Ystafell2 Stiwdio Dawns*

                    *Dim sodlau stiletto

   

  Rhagor 27/02/2017
 • Rhagor o Hanes Radio’r Ceiliog

  Mae rhagor o wybodaeth am ymgyrch Plaid Cymru i gael cyfle i ddarlledu

  ar wefan BBC cymrufyw

  Rhagor 04/01/2017
 • Cofio Penyberth

  Cofio 80 mlynedd ers llosgi’r Ysgol Fomio

  Gwefan BBC Cymru Fyw

  2016 Cofio Penyberth

   

  Rhagor 08/09/2016
 • Teyrnged i Glyn Erasmus

  Teyrnged i Glyn Erasmus

  gan Jim Criddle a’i ffrindiau yn y Coed Duon.

  Glyn Erasmus

  Roedd Plaid Cymru mewn sioc pan glywon ni am farwolaeth Glyn ac ers hynny rydym wedi bod yn galaru. Bu farw yn gwbl annisgwyl yn ei gartref yn y Coed Duon nos Wener, Ionawr 15fed.

  Fe ymunodd Glyn â’r Blaid flynyddoedd lawer yn ôl, ar adeg pan nad oedd bod yn aelod yn ffasiynol nag yn ffordd o gael troed ar yr ysgol yrfaol. Fe ymunodd oherwydd ei fod yn caru ei wlad ac yn mwynhau her. Yn wir, roedd yn ddyn oedd yn ei elfen pan roedd yn wynebu her. Roedd ei waith proffesiynol fel peiriannydd yn golygu ei fod angen teithio’n aml gan fynd ag ef dramor a llesteirio ei allu i gyfrannu tuag at wleidyddiaeth Cymru.  Ond pan ddaeth yn drefnydd ar Grŵp Cynghorwyr CCBC cafodd y rhyddid i ymrwymo ei ...

  Rhagor 01/03/2016
 • Darlith Syd Morgan Cymru a Chwyldro’r Pasg

  Cymru a Chwyldro’r Pasg – Cenhadaeth Jack White yn 1916

  Traddodwyd y ddarlith yn Saesneg gan Syd Morgan am 4yp Dydd Gwener, 21 Hydref yng Nghynhadledd Plaid Cymru, Pafiliwn Llangollen.

  Jack White

   

   

  Wrth i ni nodi canmlwyddiant Chwyldro’r Pasg eleni, mae Cymru wedi canolbwyntio ar wersyll-garchar Frongoch. Fodd bynnag, mae ail gysylltiad rhwng y ddwy genedl. Mae hwn yn bwrw goleuni ar sut yr adweithiodd Llafur i’r Chwyldro, gan ddylanwadu’n sylweddol ar y canfyddiad gan Blaid Genedlaethol Cymru o Iwerddon a Llafur am ddegawdau. Ym Mis Ebrill 1916 daeth Jack White i Forgannwg ar genhadaeth i achub James Connolly rhag ei ddienyddio. Methodd; fe saethwyd Connolly yr un bore ag y cafodd White ei arestio.

   

  Cynhaldledd Plaid Cymru Pafiliwn Llangollen

  Rhagor 31/01/2017
 • Atgofion Michael Williams Dinbych y Pysgod

  Sgwrs gyda Michael Williams, Dinbych-y-pysgod

  Mae’r Cynghorydd Michael Williams, Dinbych-y-pysgod, yn cynrychioli Ward y Gogledd ac yn arwain grŵp penderfynol o aelodau Plaid Cymru ar Gyngor Sir Penfro.  Yn y sgwrs hon gyda Chadeirydd Hanes Plaid Cymru, Dafydd Williams mae’n disgrifio’r newid a ddaeth i’w fywyd ar ôl iddo gytuno â’r diweddar Wynne Samuel i sefyll fel ymgeisydd y Blaid.

   

   

   

   

   

   

  Rhagor 28/11/2016
 • DJ a Noelle Davies – Darlith Richard Wyn Jones

  Yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni 2016 cyflwynwyd darlith gan Yr Athro Richard Wyn Jones  am ŵr a gwraig a helpodd osod sylfeini Plaid Cymru. Bu’r Dr DJ Davies a’i briod Dr Noëlle Davies yn ffigurau amlwg yn ystod degawdau cyntaf y blaid genedlaethol. Yn gyn-löwr a deithiodd America gynt, fe ddatblygodd David James Davies bolisi economaidd y Blaid – gan groesi cleddyfau ambell dro gyda llywydd y mudiad, Saunders Lewis – yn ystod tridegau’r 20fed canrif. Roedd arbenigedd y ddau ar bolisi economaidd Gwyddelig a Sgandinafaidd yn ddylanwadol iawn, a chyhoeddodd DJ Davies ddogfen bwysig Can Wales afford Self-Government?, gyda’i ateb pendant, ‘Ie’!

  2016Richard Wyn Jones

  Darlith Richard Wyn Jones 2 Awst 2016

  djdavies1956

   

   

   

  Rhagor 03/08/2016

 • Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop

  Mae’n bryd sylweddoli gwir arwyddocâd un o brif arweinwyr Plaid Cymru, Saunders Lewis, medd un arall o gyn-lywyddion y Blaid, Dafydd Wigley.

  Dafydd Wigley

  Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru’n falch i gyhoeddi yn ei chyfanrwydd ddarlith sylweddol gan Dafydd Wigley ar ‘Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop’.  Traddodwyd y ddarlith ym Mhenarth yn dilyn dadorchuddio plac glas i gofio bywyd Saunders Lewis ar y tŷ yn Westbourne Road ble treuliodd traean o’i fywyd.

  Mae Dafydd Wigley yn trafod gweledigaeth Saunders Lewis o briod le Cymru yn Ewrop; ac yn bwrw goleuni ar ei athroniaeth gymdeithasol – yn arbennig ei alwad i ddosrannu meddiant adnoddau naturiol yn nwylo’r bobl ‘fel na all na’r wladwriaeth nac unigolyn neu gasgliad o unigolion, ormesu’n economaidd ar deuluoedd gwerin’.  Sut aflwydd felly, mae’n gofyn, all neb honni bod Saunders Lewis yn perthyn i’r adain dde eithafol?

  Seilir y cynnwys ar ...

  Rhagor 11/01/2016