Cofio

Eich lle i gofio a thalu teyrnged i bobl a fu’n gweithredu dros Gymru, i ddathlu eu bywyd a’u hymdrechion.

Os hofferch gyflwyno rhodd er cof am rhywun arbennig gallwch wneud hynny drwy lawrlwytho ac argraffu’r furflen isod a’i ddanfon gyda’r rhodd.

Ffurflen Rhodd Er Cof >>  Ffurflen

Danfonwch eich teyrnged a llun i’r Ysgrifennydd Cyffredinol: Eluned Bush:     E-bost:history@hanesplaidcymru.org


TEYRNGEDAU


SYLFAENWYR