Aelodaeth

2010cyfarfodcyntafb Cyfarfod agoriadol y Gymdeithas, Rhagfyr 2010  Amcanion Amcanion y gymdeithas yw i hybu trafodaeth, gwybodaeth ac ymchwil am hanes Plaid Cymru ac agweddau o hanes sy'n ymwneud â Phlaid Cymru.  I ehangu gwybodaeth am bobl a digwyddiadau a gyfranodd at hanes gyfansoddiadol y wlad cyn 1925. Aelodaeth  Mae aelodaeth yn agored i unigolion a mudiadau sydd â diddordeb yn hanes Plaid Cymru ac agweddau o hanes sy'n ymwneud â Phlaid Cymru. Gorchymyn Banc  Gallwch ymuno â Cymdeithas Hanes Plaid Cymru History Association drwy ddanfon ffurflen gorchymyn banc am £10 : Ffurflen Gorchymyn Banc:   Gorchymyn Sefydlog Danfonwch y ffurflen wedi ei gwblhau i'r Trysorydd, Yvonne Balankrishman Cymdeithas Hanes y Blaid 47 Wingfield Road, Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 1NJ Swyddogion:  • Cadeirydd: Dafydd Williams • Ysgrifennydd Cyffredinol: Eluned Bush:     E-bost:history@hanesplaidcymru.org • Trysorydd: Alan Jobbins