Araith yn Eisteddfod y Fro

Eisteddfod Bro  Morgannwg 2012

Pryd :  Dydd Llun , 6ed Awst 2012   1.00pm

Lle  :  Pabell y Cymdeithasau 2

Teitl :  Gwynfor Evans : Y Dyn a’i Wleidyddiaeth

Siaradwr : Peter Hughes Griffiths

Cadeirydd :   Dafydd Williams