Bedd DJ

DJ WIlliams
Bedd DJ

Profodd y gronfa i gasglu at adnewyddu bedd DJ yn fwy llwyddiannus nag yr oedd unrhyw un wedi tybied. Ar hyn o bryd yn 2010 mae’r Gronfa yn £608.

Eisoes fe dalwyd £200 i wneud y gwaith a £200 i Gymdeithas Hanes newydd Plaid Cymru.

Rhaid oedd penderfynu beth i wneud a’r gweddill. Mae’n debyg bod beddau Saunders Lewis a Lewis Valentine mewn cyflwr da (oherwydd bod gan-ddynt deulu.

Fe edrychwyd hefyd ar fedd D.G.Davies Carmel, un arall o fawrion y Blaid, ac mae ei fedd yntau mewn cyflwr boddhaol hefyd.

Dymuniad yr Etholaeth yw ein bod yn gosod mainc ac arno blac ar waelod y Garn Goch lle mae cofeb Gwynfor Evans. Yr ydym mewn trafodaethau gyda Parc Cenedlaethol y Bannau i weithredu’r cynllun.

2010

Fel yr oedd

Bedd DJ Cyn Adnewyddu

Ar ei newydd wedd

Bedd DJ wedi adnewyddu yn 2010

1970 Stamp Coffau DJ Williams

 

Hanes Plaid Cymru