Cyfarfod Cynhadledd 2011

10fed o Fedi 2011 – Dydd  Sadwrn: 4.30pm

yn Venue Cymru, Llandudno

J.E. JONES

‘Pensaer Plaid Cymru’

gan

Dafydd Williams

Daeth J E Jones yn Ysgrifenydd Cyffredinol Plaid Cymru yn 1930, bum mlynedd ar ol ei ffurfio. Arhosodd wrth y llyw am ddri ddeg o flynyddoedd , cyfnod a welodd  losgi’r Ysgol Fomio ym Penyberth a’r brwydrau i amddiffyn Mynydd Epynt a Chwm Tryweyn.

Yn y cyflwniad  hwn bydd y cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Dafydd Williams yn bwrw golwg ar yrfa nodedig y dyn a adnabyddir yn bensaer Plaid Cymru.