Cyfarfodydd 2013

Eisteddfod Sir Ddinbych  2013  Dydd Llun , Gorffennaf, 5ed, 3.30pm

Pabell y Cymdeithasau 2

‚ÄėLewis Valentine‚Äô

Arwel Vittle

Cynhadled Plaid Cymru  11eg / 12fed Hydref  , Aberystwyth

Mwy o fanylion mis Mai

Cyfarfod : Dydd Gwener,  4.30pm Hydref  11

Croesawir  syniadau am ddatblygu pellach o’n Cymdeithas . Hefyd , croesawir  eich   awgrymiadau am ddarlithoedd / testynnau yn sesiwn yr Ysgol Haf a’n cyfarfod yng Nghadledd yr Hydref 2013 , Aberystwyth.