Cyhoeddi Taflenni a Llyfrynnau

Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru yn casglu hen gyhoeddiadau’r Blaid. Yn ystod cyfnod J.E.Jones fel Ysgrifennydd ac ar ôl hynny bu arweinwyr y Blaid yn ddiwyd yn gosod allan eu safbwynt a’u gweledigaeth am Gymru’r dyfodol.

Ymhilth y cyhoeddiadau sydd wedi eu rhoi ar wefan y Gymdeithas mae ‘Wales as an Economic Entity’ a ‘TV in Wales’ gan Gwynfor Evans a ‘Cychwyn Plaid Cymru’ gane J.E.Jones.

Hefyd ar y wefan mae nifer o daflenni o’r 1960au yn cynnwys ymgyrch Is-Etholiad 1966 ac Is-Etholiad Vic Davies yn y Rhondda.