Coffa H R Jones

Gwasanaeth Coffa H R Jones, Deiniolen yn 1975

Dafydd Orwig yn darllen cofiant Gwilym R Jones

Kate Roberts

1975 Cofeb H R Jones

HR Jones