Darlith John Davies

PLAID CYMRU ETHOLAETH CAERFFILI
Darlith John Daviesyn cyflwyno yr hanesydd

JOHN DAVIES
“Plaid Cymru y 50 Mlynedd Diwetha”

Aneurin Sports Bar
Penyrheol
26 Mehefin 2014
7.30
Mynediad £10 (yn cynnwys bwyd)
Tocynnau oddi wrth Huw Jackson huwjackson@msn.com 02920 864979
(Bydd yr arian yn mynd at Cronfa Etholiad Plaid Cymru Caerffili)