Dr John Davies yr Hanesydd 1938 – 2015

John Davies BwlchllanMae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru’n estyn cydymdeimlad i deulu’r diweddar John Davies.  Yn hanesydd o fri bu John Bwlch-llan yn aelod blaenllaw a gweithgar o Blaid Cymru.  Cafwyd nifer o deyrngedau iddo, gan gynnwys y rhain:

 

 

http://www.independent.co.uk/news/people/john-davies-academic-and-broadcaster-whose-peerless-histories-of-wales-were-rich-with-insight-and-fascinating-detail-10054868.html

 

http://www.clickonwales.org/2015/02/the-most-cosmopolitan-of-all-welsh-historians/