Iris Davies, Caerfyrddin

Mrs Iris Davies, Caerfyrddin, sy’n cofio gwaith y mudiad yn ôl yn y 1930au.  Mae’n cofio un o gyfarfodydd cyntaf Gwynfor Evans (yn Rhydaman, tua 1937).

Iris Davies Caerfyrddin