Trafod Llyfr Richard Wyn Jones

    CHWALU’R CELWYDDAU YN Y GYNHADLEDD

Recordiad o’r cyfarfod

 

2013m10 Richard Wyn JonesPaham mae nifer o wleidyddion Prydeinig wedi mynd ati i bardduo Plaid Cymru gyda’r gri o fod yn ffasgaidd, a hynny heb rithyn o dystiolaeth?  A sut cawson nhw lwyddo i barhau i wneud hyn ers cymaint o amser?

Dyna thema cyfarfod ymylol niferus yn y Gynhadledd Flynyddol yn Aberystwyth eleni a anerchwyd gan yr hanesydd gwleidyddol Professor Richard Wyn Jones.  Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddodd yr Athro Jones ddadansoddiad manwl o’r cyhuddiadau hyn a fyddai’n cael eu hail-adrodd o dro i dro dros y saith degawd diwethaf.  Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan yr Athro Daniel Williams dan nawdd Cangen Aberystwyth a’r gymdeithas hanes ar y cyd.

Mae’r llyfr yn waith darllen hanfodol i bob cenedlaetholwr.  Mae’n dinoethi’r celwydd a ledaenwyd ers degawdau gan wleidyddion gwrth-Gymreig mileinig. 

‘Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru’: Plaid Cymru a’r Cyhuddiad o Ffasgaeth (2013). 

Richard Wyn Jones.  Gwasg y Brifysgol.

2013 Y Blaid ffasgaidd yng Nghymru