Pererindod Flynyddol i Gofeb Gwynfor

Ymunwch â ni eleni ar ddydd Sadwrn 14 Medi 2013.

CofebGwynfor2013b2Ymgynnull ym Maes Parcio, Ysgol Tregib, Llandeilo, SA19 6TB am 4.00yp.

Ymlaen i’r gofeb. Cyflwyniad byr.

Wedyn am 7yh noson o adloniant gyda ‘Jac y Do’ a bwffe yn y Mountain Gate, Rhydaman.

Dim ond £15 elw i Gronfa Cofeb Gwynfor.

Rhaid archebu ymlaen llaw i’r noson

sethomas@sirgar.gov.uk

01269 842151