RADIO CEILIOG

Cofiwch wrando ar Phillip Lloyd yn siarad am ddarlledu anghyfreithlon yn y 50au a’r 60au ar raglen John Hardy ‘Cadw Cwmni’ dydd Llun 20ed Ionawr,
S4C. Caiff y rhaglen ei hailddarlledu ar Sadwrn y 25ain Ionawr hefyd.

Y BLAID FFASGAIDD YNG NGHYMRU. PLAID CYMRU A’R CYHUDDIAD O FFASGAETH

Mae’r llyfr uchod gan yr Athro Richard Wyn Jones [ Prifysgol Caerdydd ] ar werth nawr a bydd y cyfieithiad ar werth ar yr 20ed o fis Mai 2014