Teyrnged i Nigel Jenkins 1949 – 2014

Nigel JenkinsDywedodd Bethan Jenkins AC: “Yr oedd Nigel Jenkins , fu farw heddiw yn 64 oed, yn un o lenorion mwyaf ymrwymedig Cymru a hefyd yn un o’i mwyaf eclectig. Enillodd wobrau lawer, gan gynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn ym 1996. Yr oedd yn aelod ffyddlon o Blaid Cymru, ac yn fy e-bostio’n rheolaidd gyda meddyliau a syniadau am sut y gallai Plaid Cymru fod yn weithredol o ran helpu i wella ardal Gorllewin de Cymru, yn ogystal â’i farn ei hun hefyd am ddyheadau am Gymru Weriniaethol y dyfodol. “Cefnogodd ein hymgyrch leol yn Abertawe yn erbyn cau siop lyfrau Dylan Thomas, a’r ymgyrch yn erbyn unrhyw syniad o israddio Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe. Bu’n weithgar ers tro byd yn CND Cymru, ac y mae aelodau o CND Cymru wedi cysylltu â mi i fynegi eu tristwch am ei farwolaeth, ac i gydnabod ei waith ymgyrchu. “Bu’n olygydd y cylchgrawn dylanwadol ‘Radical Wales’, a bu’n weithgar iawn yn Undeb Ysgrifenwyr Cymru. Roedd wedi dysgu Cymraeg ac yn gefnogwr brwd i’r iaith. “Bydd bwlch mawr ar ei ôl, yn enwedig ymysg y sawl sy’n ymwneud â llenyddiaeth ac â gwleidyddiaeth y chwith yng Nghymru.” Dywedodd Dr Dai Lloyd, darpar-ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Abertawe: “Roedd gwaith Nigel Jenkins yn ysbrydoliaeth i Cymru gyfan. Roedd gydag ef y ddawn werthfawr o’n helpu ni chwerthin amdanon ni ein hunain, yn ein dwy iaith – ond ar yr un pryd werthfawrogi’r hyn sydd gan ein cenedl i’w gyfrannu i’r byd. “Fel Dylan Thomas, sydd â chanmlwyddiant ei eni eleni, mae ei farddoniaeth a’i gyhoeddiadau rhyddiaith arbennig wedi rhoi Abertawe, Gŵyr a Chymru ar lwyfan y byd. ” Rown i’n ffodus o’i adnabod yn dda – aeth ein plant i’r un ysgolion Cymraeg ac fe groesodd ein llwybrau’n aml, yn wleidyddol yn ogystal ag yn ddiwylliannol “Bydd colled mawr ar ei ôl, yn ardal Abertawe yn arbennig, ond bydd ei lais unigryw’n parhau i fyw yn ei waith ysbrydoledig.” Dywedodd Dr Dai Lloyd, darpar-ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Abertawe: “Roedd gwaith Nigel Jenkins yn ysbrydoliaeth i Cymru gyfan.  Roedd gydag ef y ddawn werthfawr o’n helpu ni chwerthin amdanon ni ein hunain, yn ein dwy iaith – ond ar yr un pryd werthfawrogi’r hyn sydd gan ein cenedl i’w gyfrannu i’r byd. “Fel Dylan Thomas, sydd â chanmlwyddiant ei eni eleni, mae  ei farddoniaeth a’i gyhoeddiadau rhyddiaith arbennig wedi rhoi Abertawe, Gŵyr a Chymru ar lwyfan y byd. ” Rown i’n ffodus o’i adnabod yn dda – aeth ein plant i’r un ysgolion Cymraeg ac fe groesodd ein llwybrau’n aml, yn wleidyddol yn ogystal ag yn ddiwylliannol “Bydd colled mawr ar ei ôl, yn ardal Abertawe yn arbennig, ond bydd ei lais unigryw’n parhau i fyw yn ei waith ysbrydoledig.”