Ann Collins 1941 – 2013

Ann Collins

19 41 — 2013

Bu farw Ann Collins cyn faeres Cyngor Sir Bwrdeistref Caerffili yn ei chartref.

Talwyd teyrnged I Ann gan Lindsey Whittle fu’n gydweithiwr ag Ann yn Ward Penyrheol.

Meddai Lindsey Whittle amdani “roedd Ann yn ffrind Annwyl a weithiodd yn ddiflino dros y gymuned y bu mor falch o’i chynyrchioli ers 1985.

Roedd pawb yn hoff ohoni a bu’r newyddion o’I marwolaeth yn gryn ergyd i Ysgol Gynradd Cwm Ifor ble bu Ann yn gyn Gadeirydd y Llywodraethwyr

Roedd Ann hefyd yn gadeirydd pwyllgor Achub y Plant yng Nghaerffili ac ar fin trefnu cyngerdd mawreddog I godi arian I ddathlu 60 mlwyddiant y sefydliad. Bu’n gefnogol I’r elusen ers 1969 a chymerodd y gaderyddiaeth llynedd.

Meddai Lindsey “Byddaf yn gweld ei cholli’n fawr ac mae fy meddwl gyda’r teulu ar yr amser anodd hwn. Roedd Ann yn berson rhyfeddol.

Dywedodd Colin Mann arweinydd grwp Plaid Cymru ar y Cyngor. “Roedd Ann yn berson hyfryd oedd yn trin pawb fel ffrind. Roedd hi gydweithiwr gwerthfawr iawn ac roedd parch mawr iddi gan oll o’r aelodau etholedig a swyddogion yn y Cyngor.

Gwasanaethodd ei chymuned dros nifer o flynyddoedd ac mae’r parch oedd iddi yn ei chymuned yn amlygu ei hun yn y ffaith iddi gael ei hail-ethol dro ar ol tro I gynrychioli trigolion Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn.

Roedd Ann yn gefnogwr brwd o Undeb Credyd Plaid Cymru ac yn aelod ffyddlon o Gymdeithas Hanes Plaid Cymru.

Gwnaeth Ann waith cymeradwy yn cynrychioli y Fwrdeistref Sirol yn ystod y dyddiau y bu’n faeres ac is Faer. Bydd colled fawr ar ei hol, gan ei chyd bleidwyr ei ffrindiau lluosog yng Nghymdeithas Gefeillio Caerffili a’r Fro yma ac yn Llydaw ac ymysg y rhai mewn sawl Cymdeithas y bu’n aelod ohoni dros y blynyddoedd.

Mae’n gadael mab, John. Roedd ei ddiweddar wr Cyril hefyd yn gynghorydd gyda Phlaid Cymru a c mae ei chwaer Margaret Sargent yn cynrychioli Ward Penyrheol ar y cyngor.