Arddangosfa Menywod Plaid Cymru

Yng Nghynhadledd y Blaid,, Hydref 2013, roedd Yvonne Balakrishnan ar ran y Gymdeithas Hanes wedi paratoi arddangosfa o Ferched ym Mhlaid Cymru yn ystod y Blynyddoed Cynnar.

ArddangosfaMenywod072b

 

Arddangosfa Menywod

 

Ymhlith y merched a gofnodir yn yr arddangosfa mae – 

Cassie Davies, Tegwen Clee, Eileen Beasley, Nesta Roberts

Priscie Roberts, Mai Roberts, Efelyn Williams, Kate Roberts

Dr Ceinwen H. Thomas, Cathrin Huws, Caerdydd, Jennie Gruffydd

Nans Jones, Nora Celyn Jones, Llinos Roberts, Lerpwl

Dyma rhai o’r protreadau –