Cofio Merêd 1919 – 2015

Meredydd EvansCofio Merêd

Yn 95 mlwydd oed, bu farw’r Dr Meredydd Evans, un o genedlaetholwyr mawr ei genhedlaeth.

Bu’n amlwg iawn ym mywyd cyhoeddus Cymru, ond ni phetrusodd rhag gweithredu’n eofn dros ei hiaith a’i diwylliant a’i dyfodol.  Ceir teyrngedau iddo ar: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/31503160

Estynnwn ein dymuniadau gorau i Phyllis a’r teulu.