DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

7pm Nos Wener 12fed Ionawr2024

Canolfan Cymunedol Belle Vue, Albert Crescent, Penarth, CF64 1BY

Tocyn: £10 (gostyngiadau ar gael)

Hwylusydd:  Heledd Fychan Aelod Seneddol (Canol De Cymru)

Ac yn sgwrsio:

Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru 2012-18

Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dewch i ddathlu canmlwyddiant y cyfarfod hanesyddol hwn:

Ym mis Ionawr 1924, cyfarfu pedwar o bobl cenedlaetholgar Cymreig yn 9 Bedwas Place, Penarth, gan gofnodi eu penderfyniad i greu “Plaid Genedlaethol Cymru” sef: Ambrose Bebb, Griffith John Williams, Elizabeth Williams a Saunders Lewis, y bardd a’r dramodydd mawr, a darpar arweinydd y blaid, a fu’n byw wedyn ym Mhenarth o 1952 hyd ei farwolaeth yn1985. Arweiniodd y cyfarfod hwn at lansiad cyhoeddus y blaid newydd yn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 1925.

 

Bydd Heledd yn gwahodd Leanne a Richard i drafod y 100 mlynedd diwethaf o fodolaeth Plaid Cymru gan edrych hefyd i’r dyfodol. Wedyn bydd cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau.

Te/coffi a thameidiau sawrus Cymreig ar gael am ddim.

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch ậ’r Cynghorydd Chris Franks ar: familyfranks@btinternet.com