Johnny Mac 1941 – 2015

Fel John Mac yr adwaenid ef gan lawer, gwr brwd, egwyddorol a gweithgar a fu’n gyfrifol am drawsnewid yn gyntaf gangen Cyncoed/Pentwyn ac yn ddiweddarach Etholaeth Canol Caerdydd o Blaid Cymru.

2013Campaigning with John Mac

Fe’i ganwyd yn 1941 a’i fryd erioed oedd ar fynd i’r môr.  Ar ei gyfle cyntaf cafodd le i hyfforddi ar HMS Arethusa yng Nghaint.  Yn 16eg oed aeth ar y Royal Fleet Auxiliary ac mewn amser daeth i Gaerdydd a pharhau gydag astudiaethau morwrol a sefydlu ei gwmni ei hun.  Teithiodd y byd fel master mariner gan dreulio cyfnodau yn Iran, De America a Texas mewn cysylltiad a’i waith, yn cynnwys gweithio at lwyfannau olew.

Cyfarfu John a’i wraig Gwen o Benrhyndeudraeth yng Nghaerdydd, ac ymddiddorodd yn y Gymraeg a diwylliant Cymru.  Roedd yn hoff iawn o gerddoriaeth ac yn ganwr corawl brwd.  Yn ddiweddarach yn ei fywyd y daeth yn weithgar yn wleidyddol ac ymuno a Phlaid Cymru.

Yn unol a’i holl ddiddordebau ymdaflodd ei hun yn gyfangwbl i waith y Blaid gan ddod yn ddiweddarach yn ysgrifennydd Etholaeth Canol Caerdydd gan droi aelodau’r pwyllgor yn ganfaswyr a chymell llawer gyda’i ffraethineb a’i ffordd egniol a chefnogol.

Bu John farw ar y 29ain o Fehefin wedi brwydr fer yn erbyn canser.  Caiff ei gofio fel ymgyrchydd ysbrydoledig  a dyn ei deulu.