Berian Williams 1928 – 2015

Cofio Berian Williams

Nid pawb sy’n cael ei adnabod gan ei enw bedydd yn unig. Roedd Gwynfor, Saunders ymhlith yr ychydig rhai. Roedd Berian yn un yn yr un cwmni. Roedd Berian yn ddigon i bawb a oedd yn ei adnabod.

Berian Williams Hirwaun

Bu farw Berian Williams, 30 Glan Nant St., Hirwaun ar yr 20fed o Awst yn Ysbyty Tywysog Siarl. Ganwyd Berian ar 1 Rhagfyr 1928. Cafodd ei fedyddio yn Ramoth, Eglwys y Bedyddwyr ac aeth i Brifysgol Sheffield lle graddiodd mewn Botaneg. Dewisodd Berian fynd i Sheffield am fod ei dad wedi astudio yng Ngholeg y Glowyr yno ac wedi cael bendith wrth fynychu’r capel Cymraeg.

Dysgodd Berian yn Ysgol Quarry Bank, Lerpwl. Sefydlodd Sadwrn Siarad er mwyn hybu’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc. Bu bron iddo ddysgu’r enwog John Lennon. Gwelwyd y ddau mewn llun a dynnwyd o ddisgyblion a staff yr ysgol. Dysgodd wedyn yng Nghaer, ac yn ystod ei gyfnod yn Arberth daeth i gysylltiad â Waldo Williams, y bardd, heddychwr a chenedlaetholwr. Bu’n gyrru’r gwron o un pen o Sir Benfro i’r llall. Cafodd waith fel darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth a chyfarfu lu o enwogion y genedl. Bu’n Is-warden yn Neuadd Pantycelyn pan oedd yr hanesydd John Davies yn warden. Cyfieithodd llawer o lyfrau Saesneg i’r Gymraeg gan gynnwys Llyfr y Anifeiliaiad a Llyfr y Coed.

Dyn tawel oedd Berian a oedd yn hoffi opera, drama, crefydda, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r pethau. Roedd yn Gymro i’r carn. Roedd yn feirniad eisteddfodol a charai ei deulu yn angerddol. Prynodd dŷ ei rieni yn ôl pan ddychwelodd i Hirwaun. Ymaelododd yn Nebo a bu’n addoli gyda’r gweddill ffyddlon yn Seion wedi i adeilad Nebo gau. Os ewch i www.hanesplaidcymru.org cewch weld nifer o ffilmiau a wnaed gan Berian o Eisteddfodau ganol yr ugeinfed ganrif.

Cafwyd angladd teilwng iddo yn Ramoth. Clywyd teyrnged iddo gan ei nith Rhian. Cydymdeimlwn ag Eirlys, Eryl, Rhian ac Adrian.

GM

Teyrnged o’r papur-bro Clochdar, Hydref 2015