Sylfaenwyr

 • Ymladd Tlodi – Rhan o Hanes y Blaid

  Mae gwybodaeth werthfawr wedi dod i law am ymgyrch Plaid Cymru i oresgyn tlodi yn y tridegau.  Mae papurau a drosglwyddwyd i ofal Cymdeithas Hanes Plaid Cymru gan Siôn ap Glyn yn dangos cymaint o waith ymarferol a wnaed i helpu’r di-waith a’u teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig yn y De ...

  Rhagor 28/02/2023
 • Wil Roberts 1943 – 2022

  Wil Roberts, neu Wil Coed fel yr oedd pawb yn ei nabod, yn gymeriad amlwg ym Mhlaid Cymru a fu farw yn ystod Mis Hydref 2022.  Bu’n weithgar ymhob ymgyrch y Blaid o’r chwe-degau ymlaen ac yn ysgrifennydd effeithiol Cangen Pwllheli.  Cyn-lywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley a draddododd deyrnged yn ...

  Rhagor 17/11/2022
 • Kitch – Darlith M Wynn Thomas

  “Kitchener Davies – o Dregaron i Drealaw “

  Darlith yr Athro M Wynn Thomas Dydd Iau 4 Awst 2022 12.30pm Pabell y Cymdeithasau 2 Rhagor 12/08/2022

 • Penri Jones 1943 – 2021

  Bu farw Penri Jones, Awdur Jabas, Cynghorydd a Cymro i’r carn yn 78 mlwydd oed.

  Dyma ran o deyrnged Liz Saville Roberts:

  Mae Penri’n adnabyddus i genedlaethau o Gymry ledled ein gwlad fel yr awdur a greodd y cymeriad Jabas. Ond roedd cymaint, cymaint mwy i Penri: yn awdur ar sawl nofel, ...

  Rhagor 29/12/2021
 • Pat Larsen 1926 – 2021

  Talwyd teyrnged gan y teulu a chyfeillion i Pat Larsen a fu farw ar 20 Tachwedd 2021.

  Cafodd ei hethol yn wreiddiol fel cynghorydd ym Mangor, a hynny yn gynnar yn y 1950au. Hi oedd yr unig aelod benywaidd ar gyngor y ddinas.

  Rhagor 06/12/2021

 • Jill Evans, Aelod Senedd Ewrop

  Jill Evans

  Aelod Senedd Ewrop 1999 – 2020

  Wrth edrych yn ôl dros fy ngyrfa yn Senedd Ewrop, mae’n anodd credu ei fod wedi ymestyn dros ugain mlynedd. Nid yw’n bosibl mewn erthygl ond rhoi blas ar waith Aelod Senedd Ewrop a cheisio dangos pa mor werthfawr oedd yr Undeb Ewropeaidd i ...

  Rhagor 26/09/2021
 • 1997 Refferendwm a Cynulliad

  1997

  Ail Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Ie!

   

  1999

  Etholiad cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Plaid Cymru’n cipio 17 o seddi

   

  Mehefin 1999

  Ethol dau Aelod Seneddol Ewropeaidd – Jill Evans ac Eurig Wyn

   

  2007

  Plaid Cymru mewn llywodraeth am y tro cyntaf, fel rhan o glymblaid

  Rhagor 15/06/2021
 • 1974 Tri Aelod Seneddol

  1974

  Plaid Cymru’n ennill tair sedd Seneddol yn etholiad mis Hydref – Dafydd Wigley (Caernarfon), Gwynfor Evans (Caerfyrddin) a Dafydd Elis Thomas (Meirionnydd)

   

  1976

  Canlyniadau cryf mewn etholiadau lleol, Plaid Cymru’n ennill Merthyr

   

  1979

  Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Na

   

  1982

  Ar ôl brwydr hir S4C yn dechrau darlledu rhaglenni teledu yn Gymraeg

   

  Rhagor 15/06/2021
 • 1945 Gwynfor Evans yn Llywydd

  1945

  Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru

   

  1953

  Cychwyn Ymgyrch Senedd i Gymru – 240,652 yn cefnogi’r ddeiseb

   

  1955

  Brwydr Cwm Tryweryn yn erbyn boddi pentref Cymraeg Capel Celyn

   

  14 Gorffennaf 1966

  Gwynfor Evans yn cipio sedd Caerfyrddin a dod yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru mewn isetholiad hanesyddol

  Rhagor 15/06/2021
 • 1925 Cychwyn Plaid Cymru

  15 Awst 1925 

  Sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru ym Mhwllheli

   

  1929  

  Lewis Valentine yn ennill 629 o bleidleisiau yn etholiad Seneddol cyntaf y Blaid

   

  1936  

  Llosgi’r ysgol fomio, Penyberth, Llŷn a charcharu tri arweinydd y Blaid – Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams

  Rhagor 15/06/2021
 • Teyrnged i Drefnydd Allweddol Plaid Cymru

  Talwyd teyrngedau ar faes Eisteddfod Ynys Môn 2017 i Elwyn Roberts – un o hoelion wyth Plaid Cymru a fu’n allweddol i’w datblygiad yn ystod yr 20fed ganrif.

  Mewn sesiwn a drefnwyd gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru dywedodd Llywydd Anrhydeddus y Blaid Dafydd Wigley fod Elwyn Roberts yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth ...

  Rhagor 14/08/2017
 • Lewis Valentine – Cyflwyniad Arwel Vittle

  Darlith yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 5 Awst 2013
  20130805ArwelVittle
  gan Arwel Vittle

  ‘Lewis Valentine’

  Addysg

  Y Rhyfel Byd Cyntaf

  Yn yr Ysbyty

  1935LewisValentineRhagor 05/09/2013