Sylfaenwyr

 • Dathlu 100 Mlynedd ym Mhenarth

  Nos Wener 12 Ionawr 2024 dathlwyd 100 mlynedd ers y cyfarfod cyntaf i sefydlu Plaid Cymru.

  Leanne Wood, Rosanne Reeves, Richard Wyn Jones, Gareth Clubb

  Dyma sylwadau Leanne Wood a Richard Wyn Jones ar ...

  Rhagor 13/01/2024
 • DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

  DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

  7pm Nos Wener 12fed Ionawr2024

  Canolfan Cymunedol Belle Vue, Albert Crescent, Penarth, CF64 1BY

  Tocyn: £10 (gostyngiadau ar gael)

  Hwylusydd:  Heledd Fychan Aelod Seneddol (Canol De Cymru)

  Ac yn sgwrsio:

  Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru 2012-18

  Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Rhagor 07/12/2023

 • Cyhoeddi Cylchlythyr

  Dyma Cylchlythyr  Hydref 2023 am weithgarwch Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.

  Cliciwch i’w ddarllen >

   

  Rhagor 10/10/2023
 • Penyberth – Pam y Symudwyd yr Achos o Gymru?

  Mae ymchwil newydd yn dangos bod y penderfyniad dadleuol i symud achos llys llosgi Ysgol Fomio Penyberth o Gymru i Lundain wedi’i ysgogi gan bennaeth lleol yr heddlu yn hytrach na chan lywodraeth San Steffan.

  Cafodd tri o aelodau mwyaf blaenllaw’r Blaid, Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams eu carcharu ...

  Rhagor 25/08/2023
 • Agweddau Cyfreithiol Achos Penyberth

   

  Dydd Iau 10 Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 2 ar faes yr Eisteddfod yn Boduan, cafwyd darlith gan y bargyfreithiwr, awdur ac academig, Keith Bush, sy’n Gymrawd Cyfraith Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru.

  Bu’n trafod agweddau cyfreithiol achos y tri o aelodau mwyaf blaenllaw’r Blaid, Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ ...

  Rhagor 12/08/2023
 • Brian Arnold (1941-2023)

  Mae gwefan Cymdeithas Hanes Plaid Cymru’n cyhoeddi teyrnged i’r diweddar gyn-gynghorydd Brian Arnold, Ynysybwl, aelod ffyddlon o’r Blaid a chynghorydd gweithgar ac ymroddedig i’w gymuned.

  Ymunodd Brian â’r Blaid yn 1957 pan oedd 16 ...

  Rhagor 26/07/2023
 • 1997 Refferendwm a Cynulliad

  1997

  Ail Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Ie!

   

  1999

  Etholiad cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Plaid Cymru’n cipio 17 o seddi

   

  Mehefin 1999

  Ethol dau Aelod Seneddol Ewropeaidd – Jill Evans ac Eurig Wyn

   

  2007

  Plaid Cymru mewn llywodraeth am y tro cyntaf, fel rhan o glymblaid

  Rhagor 15/06/2021
 • 1974 Tri Aelod Seneddol

  1974

  Plaid Cymru’n ennill tair sedd Seneddol yn etholiad mis Hydref – Dafydd Wigley (Caernarfon), Gwynfor Evans (Caerfyrddin) a Dafydd Elis Thomas (Meirionnydd)

   

  1976

  Canlyniadau cryf mewn etholiadau lleol, Plaid Cymru’n ennill Merthyr

   

  1979

  Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Na

   

  1982

  Ar ôl brwydr hir S4C yn dechrau darlledu rhaglenni teledu yn Gymraeg

   

  Rhagor 15/06/2021
 • 1945 Gwynfor Evans yn Llywydd

  1945

  Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru

   

  1953

  Cychwyn Ymgyrch Senedd i Gymru – 240,652 yn cefnogi’r ddeiseb

   

  1955

  Brwydr Cwm Tryweryn yn erbyn boddi pentref Cymraeg Capel Celyn

   

  14 Gorffennaf 1966

  Gwynfor Evans yn cipio sedd Caerfyrddin a dod yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru mewn isetholiad hanesyddol

  Rhagor 15/06/2021
 • 1925 Cychwyn Plaid Cymru

  15 Awst 1925 

  Sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru ym Mhwllheli

   

  1929  

  Lewis Valentine yn ennill 629 o bleidleisiau yn etholiad Seneddol cyntaf y Blaid

   

  1936  

  Llosgi’r ysgol fomio, Penyberth, Llŷn a charcharu tri arweinydd y Blaid – Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams

  Rhagor 15/06/2021
 • Teyrnged i Drefnydd Allweddol Plaid Cymru

  Talwyd teyrngedau ar faes Eisteddfod Ynys Môn 2017 i Elwyn Roberts – un o hoelion wyth Plaid Cymru a fu’n allweddol i’w datblygiad yn ystod yr 20fed ganrif.

  Mewn sesiwn a drefnwyd gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru dywedodd Llywydd Anrhydeddus y Blaid Dafydd Wigley fod Elwyn Roberts yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth ...

  Rhagor 14/08/2017
 • Lewis Valentine – Cyflwyniad Arwel Vittle

  Darlith yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 5 Awst 2013
  20130805ArwelVittle
  gan Arwel Vittle

  ‘Lewis Valentine’

  Addysg

  Y Rhyfel Byd Cyntaf

  Yn yr Ysbyty

  1935LewisValentineRhagor 05/09/2013