Sylfaenwyr

 • Jill Evans, Aelod Senedd Ewrop

  Jill Evans

  Aelod Senedd Ewrop 1999 – 2020

  Wrth edrych yn ôl dros fy ngyrfa yn Senedd Ewrop, mae’n anodd credu ei fod wedi ymestyn dros ugain mlynedd. Nid yw’n bosibl mewn erthygl ond rhoi blas ar waith Aelod Senedd Ewrop a cheisio dangos pa mor werthfawr oedd yr Undeb Ewropeaidd i ...

  Rhagor 26/09/2021
 • Canmlwyddiant Geni Dr Tudur Jones

  Robert Tudur Jones (1921 – 1998)

  Eleni mae’n ganmlwyddiant geni un o Is-Lywyddion amlycaf Plaid Cymru, Dr Tudur Jones, a fu yn y swydd o 1957 hyd 1964. Fel Is-Lywydd bu’n gefn i Gwynfor yn yr amlwg ac yn hael gyda’i gyngor ...

  Rhagor 02/07/2021
 • Maldwyn Lewis 1928 – 2021

  Coffâd Maldwyn Lewis

  Trist yw cofnodi marwolaeth Maldwyn Lewis yn 93 mlwydd oed ar Ebrill 9fed 2021 yn dilyn gwaeledd byr.

  Bu Maldwyn yn aelod o Blaid Cymru er ei ieuenctid ym Mlaenau Ffestiniog, a gweithredodd trosti yn gydwybodol a diflino trwy gydol ...

  Rhagor 15/06/2021
 • Cylchlythyr 2021

  Cyhoeddwyd Cylchlythyr y Gymdeithas

  Gallwch ei ddarllen yma > Gwanwyn_2021_Cylchlythyr_Hanes_Plaid

  Rhagor 30/01/2021
 • Cofio Ioan Roberts 1941 – 2019

   

  Daeth cannoedd o bobl – o Iwerddon, Yr Alban ac o bob rhan o Gymru – i angladd yr awdur, gohebydd a chenedlaetholwr mawr Ioan Roberts yn Chwilog, Gwynedd ar Ddydd Sadwrn 4 Ionawr 2020.

  Rhagor 03/01/2021

 • Golwg Michael Sheen ar Hanes Cymru

  Rhagor 08/11/2020
 • 1997 Refferendwm a Cynulliad

  1997

  Ail Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Ie!

   

  1999

  Etholiad cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Plaid Cymru’n cipio 17 o seddi

   

  Mehefin 1999

  Ethol dau Aelod Seneddol Ewropeaidd – Jill Evans ac Eurig Wyn

   

  2007

  Plaid Cymru mewn llywodraeth am y tro cyntaf, fel rhan o glymblaid

  Rhagor 15/06/2021
 • 1974 Tri Aelod Seneddol

  1974

  Plaid Cymru’n ennill tair sedd Seneddol yn etholiad mis Hydref – Dafydd Wigley (Caernarfon), Gwynfor Evans (Caerfyrddin) a Dafydd Elis Thomas (Meirionnydd)

   

  1976

  Canlyniadau cryf mewn etholiadau lleol, Plaid Cymru’n ennill Merthyr

   

  1979

  Refferendwm ar ddatganoli – Cymru’n pleidleisio Na

   

  1982

  Ar ôl brwydr hir S4C yn dechrau darlledu rhaglenni teledu yn Gymraeg

   

  Rhagor 15/06/2021
 • 1945 Gwynfor Evans yn Llywydd

  1945

  Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru

   

  1953

  Cychwyn Ymgyrch Senedd i Gymru – 240,652 yn cefnogi’r ddeiseb

   

  1955

  Brwydr Cwm Tryweryn yn erbyn boddi pentref Cymraeg Capel Celyn

   

  14 Gorffennaf 1966

  Gwynfor Evans yn cipio sedd Caerfyrddin a dod yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru mewn isetholiad hanesyddol

  Rhagor 15/06/2021
 • 1925 Cychwyn Plaid Cymru

  15 Awst 1925 

  Sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru ym Mhwllheli

   

  1929  

  Lewis Valentine yn ennill 629 o bleidleisiau yn etholiad Seneddol cyntaf y Blaid

   

  1936  

  Llosgi’r ysgol fomio, Penyberth, Llŷn a charcharu tri arweinydd y Blaid – Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams

  Rhagor 15/06/2021
 • Teyrnged i Drefnydd Allweddol Plaid Cymru

  Talwyd teyrngedau ar faes Eisteddfod Ynys Môn 2017 i Elwyn Roberts – un o hoelion wyth Plaid Cymru a fu’n allweddol i’w datblygiad yn ystod yr 20fed ganrif.

  Mewn sesiwn a drefnwyd gan Gymdeithas Hanes Plaid Cymru dywedodd Llywydd Anrhydeddus y Blaid Dafydd Wigley fod Elwyn Roberts yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth ...

  Rhagor 14/08/2017
 • Lewis Valentine – Cyflwyniad Arwel Vittle

  Darlith yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 5 Awst 2013
  20130805ArwelVittle
  gan Arwel Vittle

  ‘Lewis Valentine’

  Addysg

  Y Rhyfel Byd Cyntaf

  Yn yr Ysbyty

  1935LewisValentineRhagor 05/09/2013