Archifau Categori: Sain a Fideo

Atgofion Vic Davies

Vic Davies, Y Rhondda, yn 96oed, Rhagfyr 2013

 

 

Vic Davies

Iris Davies, Caerfyrddin

Mrs Iris Davies, Caerfyrddin, sy’n cofio gwaith y mudiad yn ôl yn y 1930au.  Mae’n cofio un o gyfarfodydd cyntaf Gwynfor Evans (yn Rhydaman, tua 1937).

Iris Davies Caerfyrddin

Atgofion y Parchedig Huw Jones Y Bala

Atgofion Y Parchedig Huw Jones, Y Bala
Colli Cildwrn. Cangen Prifysgol Bangor. Anerch yng Nghaernarfon.

Torri Crib y Gwr. Baner Tŵr Eglwys Dolgellau 1949.

Protest Trawsfynydd 1951. Darlledu Anghyfreithiol 1959.


Y Parch Huw Jones

Recordiwyd gan
John Eric Hughes 2013

Nans Couch

Nans Couch, Swyddog yn Swyddfa’r Blaid ym Mangor ac yna Caerdydd

Yn siarad gyda Stephen Thomas ac Eluned Bush

1964 – 1971

1971 – 1974

Coffa H R Jones

Gwasanaeth Coffa H R Jones, Deiniolen yn 1975

Dafydd Orwig yn darllen cofiant Gwilym R Jones

Kate Roberts

1975 Cofeb H R Jones

HR Jones

 

Darllediad Gwleidyddol 1987

Darllediad Gwleidyddol 1987

Hel Atgofion yn Abertawe

Noson o atgofion am Blaid Cymru  23 Tachwedd 2012

Heini Gruffudd yn sôn am y cyfarfod cyntaf yn Abertawe yn 1959

Gruffydd ap Gwent

Sôn am Is-etholiad Caerfyrddin 1966

Sut i Ennill Etholiad a Charles Cravos

John Harries. Sefyll mewn Etholiad Seneddol

Glyn John a Siân Waarwick

Harri Roberts yn sôn am y Dilwyn Arms

Dafydd Williams ar Wedi 3 yn 2011

Dafydd Williams ar Wedi 3  30 Mehefin 2011

Ffilm Berian Williams Eisteddfodau 1959 – 1962 (dim Sain)

Plaid Trwy’r Ganrif