Gweithgareddau

 • Cylchlythyr 2019

  Cyhoeddwyd Cylchlythyr sy’n crynhoi gweithgareddau Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.  Gallwch ei ddarllen yma :- 2019.05 Cylchlythyr Hanes Plaid
  20/05/2019
 • Dogfennau Vic Davies o 1967

  GWYBODAETH NEWYDD AM ISETHOLIAD GORLLEWIN Y RHONDDA Diolch yn fawr iawn i deulu’r diweddar Vic Davies, y Rhondda, am drosglwyddo i’r Gymdeithas Hanes ddogfennau hynod ddifyr am Isetholiad Seneddol Gorllewin Rhondda dros hanner can mlynedd yn ôl. Mae’r casgliad yn cynnwys llyfr lloffion gyda thoriadau o’r wasg sy’n dwyn i gof holl fwrlwm yr ornest hanesyddol yn 1967 pan lwyddodd Vic Davies ...
  02/12/2018
 • Bywyd Wynne Samuel

  Gwladgarwr Arloesol – Bywyd Wynne Samuel ‘Dyn o ddawn aruthrol a weithiai galon ac enaid dros Gymru’ – dyna ddisgrifiad cryno o Wynne Samuel, un o bencampwyr cynnar Plaid Cymru.  Mae’n dod o’r portread hwn o wladgarwr arloesol – un a ystyriwyd ar un adeg yn arweinydd potensial o’r mudiad cenedlaethol. Mae’r deyrnged hon gan gadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru Dafydd ...
  06/01/2019
 • Cyfweliad gyda Syd Morgan

  Cyfweliad gyda Syd Morgan Mae Syd Morgan yn rhan o frwydr Plaid Cymru ers pum degawd – ers y dyddiau pan redai gylchgrawn cenedlaetholgar yn y Brifysgol yn Abertawe yn ystod y 1960au.  Fe roes y gorau swydd weinyddu prifysgol er mwyn dod yn drefnydd llawn-amser i’r Blaid yng Nghwm Rhymni – a daeth yn un o’r cynghorwyr a ffurfiodd un ...
  14/11/2018