Gweithgareddau

 • Pwy Oedd Tad-cu Dafydd Iwan?

  Y Parchedig Fred Jones (1877-1948) fu un o’r chwech a sefydlodd Blaid Cymru mewn cyfarfod ym Mhwllheli yn y flwyddyn 1925 ac un o’r Cilie, teulu enwog o feirdd Ceredigion.  Bu’n weinidog yn Rhymni, Treorci ac yn Nhal-y-bont Ceredigion, ac yn genedlaetholwr pybyr. Bydd Dafydd Iwan yn siarad am hanes ei dad-cu mewn cyfarfod arbennig o Gymdeithas Hanes Plaid Cymru yn ...
  23/09/2019
 • Sefydlu Plaid Cymru – Olrhain y Cefndir

  Sefydlu Plaid Cymru – Olrhain y Cefndir Ceir cyfle i glywed sut y cafodd Plaid Cymru ei sefydlu, yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, Dyffryn Conwy eleni. Bydd yr ysgolhaig nodedig, T Robin Chapman, yn olrhain hanes y cyfnod cyn lansio Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925 mewn darlith sy’n dwyn y teitl “Oni Fu Pensaer Eisoes Yn Ein Mysg?”. Trefnir y ddarlith ...
  10/07/2019
 • Golwg ar genedlaetholdeb cyn 1925

    Mewn darlith gynhwysfawr ym Mhabell y Cymdeithasau 2, Ddydd Iau 8 Awst yr Eisteddfod yn Llanrwst 2019 bu Robin Chapman yn olrhain hanes y cyfnod cyn lansio Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925 Gellir darllen y ddarlith yma :- Golwg ar Genedlaetholdeb cyn 1925 Gallwch hefyd glywed recordiad o’r ddarlith >        
  11/09/2019
 • Cylchlythyr 2019

  Cyhoeddwyd Cylchlythyr sy’n crynhoi gweithgareddau Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.  Gallwch ei ddarllen yma :- 2019.05 Cylchlythyr Hanes Plaid
  20/05/2019