Gweithgareddau

 • DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

  DATHLIAD CANMLWYDDIANT PLAID CYMRU 1924 – 2024

  7pm Nos Wener 12fed Ionawr2024

  Canolfan Cymunedol Belle Vue, Albert Crescent, Penarth, CF64 1BY

  Tocyn: £10 (gostyngiadau ar gael)

  Hwylusydd:  Heledd Fychan Aelod Seneddol (Canol De Cymru)

  Ac yn sgwrsio:

  Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru 2012-18

  Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Dewch i ddathlu canmlwyddiant y cyfarfod hanesyddol hwn:

  Ym mis Ionawr 1924, cyfarfu pedwar o bobl cenedlaetholgar Cymreig yn 9 Bedwas Place, Penarth, gan gofnodi eu penderfyniad i greu “Plaid Genedlaethol Cymru” sef: Ambrose Bebb, Griffith John Williams, Elizabeth Williams a Saunders Lewis, y bardd a’r dramodydd mawr, a darpar arweinydd y blaid, a fu’n byw wedyn ym Mhenarth o 1952 hyd ei farwolaeth yn1985. Arweiniodd y cyfarfod hwn at lansiad cyhoeddus y blaid newydd yn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 1925.

   

  Bydd Heledd yn gwahodd Leanne a Richard i drafod y 100 mlynedd diwethaf o fodolaeth Plaid Cymru gan edrych hefyd i’r dyfodol. Wedyn bydd cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau.

  Te/coffi a thameidiau sawrus Cymreig ar gael am ddim.

  Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch ậ’r Cynghorydd Chris Franks ar: familyfranks@btinternet.com

  07/12/2023

 

 

Pob Cofnod