Gweithgareddau

 • Kitch – Darlith M Wynn Thomas

  “Kitchener Davies – o Dregaron i Drealaw “

  Darlith yr Athro M Wynn Thomas

  Dydd Iau 4 Awst 2022 12.30pm Pabell y Cymdeithasau 2 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Cadeirydd Dafydd Williams

  Y bardd, dramodydd a chenedlaetholwr James Kitchener Davies (1902-1952) fydd testun cyflwyniad arbennig eleni, 120 o flynyddoedd ers ei eni. Bydd yr awdur M. Wynn Thomas yn bwrw goleuni ar hanes ryfeddol y brodor o ardal Tregaron a ysbrydolai’r mudiad cenedlaethol yng nghymoedd y De.

   

  12/08/2022

 

 

Pob Cofnod