Gweithgareddau

 • Golwg ar genedlaetholdeb cyn 1925

    Mewn darlith gynhwysfawr ym Mhabell y Cymdeithasau 2, Ddydd Iau 8 Awst yr Eisteddfod yn Llanrwst 2019 bu Robin Chapman yn olrhain hanes y cyfnod cyn lansio Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925 Gellir darllen y ddarlith yma :- Golwg ar Genedlaetholdeb cyn 1925 Gallwch hefyd glywed recordiad o’r ddarlith >        
  11/09/2019
 • Cylchlythyr 2019

  Cyhoeddwyd Cylchlythyr sy’n crynhoi gweithgareddau Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.  Gallwch ei ddarllen yma :- 2019.05 Cylchlythyr Hanes Plaid
  20/05/2019
 • Sefydlu Plaid Cymru – Olrhain y Cefndir

  Sefydlu Plaid Cymru – Olrhain y Cefndir Ceir cyfle i glywed sut y cafodd Plaid Cymru ei sefydlu, yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, Dyffryn Conwy eleni. Bydd yr ysgolhaig nodedig, T Robin Chapman, yn olrhain hanes y cyfnod cyn lansio Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925 mewn darlith sy’n dwyn y teitl “Oni Fu Pensaer Eisoes Yn Ein Mysg?”. Trefnir y ddarlith ...
  10/07/2019
 • Bywyd Wynne Samuel

  Gwladgarwr Arloesol – Bywyd Wynne Samuel ‘Dyn o ddawn aruthrol a weithiai galon ac enaid dros Gymru’ – dyna ddisgrifiad cryno o Wynne Samuel, un o bencampwyr cynnar Plaid Cymru.  Mae’n dod o’r portread hwn o wladgarwr arloesol – un a ystyriwyd ar un adeg yn arweinydd potensial o’r mudiad cenedlaethol. Mae’r deyrnged hon gan gadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru Dafydd ...
  06/01/2019